Pennor med skrivuppdrag (40 stycken)

kr10,00

40 olika ”lappar” utformade som pennor, som eleven kan utgå ifrån i sitt skrivande. En större penna med uppmaning: ” Skriv en rubrik. Stor bokstav i början av en mening. Punkt i slutet av en mening. Mellanrum mellan orden.”

Syfte: Syftet med denna aktivitet är att främja elevernas skrivförmåga genom att låta dem öva på att konstruera meningar, använda stor bokstav och punkt, samt skapa en strukturerad text. Genom att koppla ämnena till deras egna liv uppmuntras eleverna att engagera sig och uttrycka sig själva skriftligt. Aktiviteten syftar även till att göra
skrivandet mer meningsfullt och lustfyllt för eleverna.

Användningsområdet för denna skrivövning med personliga ämnen är mångsidigt och kan implementeras på olika sätt inom undervisningen, särskilt inom ämnet svenska.

1.   Regelbunden skrivövning: Vecko- eller månadsvis övning för att gradvis förbättra
elevernas skrivfärdigheter.

Startaktivitet:
Motiverande inledning av skrivpasset som sätter tonen och engagerar eleverna.

Extrauppgifter: Ytterligare utmaning för elever som är klara, främjar självständig inlärning.

Portfolioutveckling: Samling av skrivna texter för att reflektera över utveckling över tid.

  Anmäl produkten