Nationella prov English åk 6 A + B2

kr0,00

Delprov A – Speaking – prövas muntlig produktion och interaktion, förmågan att formulera sig och kommunicera på engelska i tal. I det här materialet får eleverna utifrån en given uppgift uttrycka, utveckla och diskutera ett visst innehåll. 

Delprov B2 – Reception, Listening  förekommer till exempel radioprogram, reportage och intervjuer. Eleverna lyssnar på inspelningarna och besvarar frågor antingen genom att formulera kortare eller längre svar på engelska eller genom att välja mellan olika svarsalternativ. I det här materialet får eleverna öva på att lyssna och sedan svara på frågor om innehållet. Det ingår länkar för lyssnandet. 

Detta material har laddats ned: 457 gånger