Nationella prov English åk 6 del B1 + C

kr35,00

I delprov B1 förekommer olika texttyper. Eleverna läser texterna och besvarar frågor genom att formulera kortare svar på engelska eller genom att välja bland olika svarsalternativ eller med luckor att fylla i. I det här materialet ingår det 4 olika texter att öva på:

olika dialoger – mellan två personer

tidningsartikel – Mysterious werewolf strikes fear in the night

informationstext – Outdoor hiking

berättande text – The girl in the graveyard

I delprov C prövas förmågan att formulera sig och kommunicera på engelska i skrift. I det här materielet ingår det två skriftlig uppgifter som eleverna kan träna på. Eleverna får en given skrivuppgift med ett visst syfte och en viss mottagare.