Jag har läst… – 5 enkla bokrecensioner

kr7,00

Här finns fem olika blad med bokfrågor / uppgifter att arbeta med när man läst ut en bok. Ett av bladen är anpassat mot en faktabok. Materialet är i A4-format. Jag brukar själv krympa ned dem till A5 för att passa i ett litet skrivhäfte eller liten ringpärm.

På varje blad ska eleven..

  • skriva bokens titel
  • skriva författarens / författarnas namn
  • reflektera kring olika frågeställningar och svara på dessa. ( oftast 2-3st )
  • skriva datum då man läste ut boken
  • ge ett betyg ( färglägga 1-5 böcker)