Begreppsburkar

kr0,00

Begreppsburkar i 7 olika ämnen: svenska, matematik, samhällskunskap, naturkunskap, teknik, engelska och musik.

Ladda ner och skriv ut iA3-utskrifter för att skapa en berikande inlärningsmiljö i klassrummet. Genom att interagera med begreppsburkarna kan eleverna fördjupa sin förståelse för viktiga begrepp. Diskutera begreppen tillsammans och använd antingen direkt skrift på burkarna eller fyll dem med lappar (postit förslagsvis) som introducerar nya begrepp som är spännande och utmanande för varje elev. Laminerar ni dem kan man skriva direkt på plasten och sudda.

Syfte / Mål: Att behärska begrepp är avgörande för elevernas inlärning eftersom det bygger upp en grundläggande förståelse för ämnen och deras sammanhang. Genom att arbeta med begrepp kan eleverna förbättra sin kommunikation, problemlösningsförmåga och kritiska tänkande. Denna medvetenhet om begrepp främjar en djupare inlärning, stärker minnesförmågan och skapar en stadig grund för framtida lärande och utveckling.

Detta material har laddats ned: 361 gånger

  Anmäl produkten